Zgłoś skutki uboczne

ZGŁOSZENIE REAKCJI NIEPOŻĄDANEJ

1. Informacja o osobie, u kórej wystąpiło działanie niepożądane produktu leczniczego

PŁEĆ

2. Informacje o produkcie leczniczym podejrzewanym o spowodowanie działania niepożądanego

3. Informacje o przebiegu obserwowanych działań niepożądanych

CZY REAKCJE USTĄPIŁY PO ODSTAWIENIU PRODUKTU LECZNICZEGO:
CZY REAKCJA POJAWIŁA SIĘ PONOWNIE PO KOLEJNYM ZASTOSOWANIU PRODUKTU LECZNICZEGO:

Suplement diety